Zeleni načrt

Zeleni načrt

Soča Outdoor Festival še naprej razvijamo po načelih trajnosti. Prizadevamo si minimizirati negativne vplive in kar najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti, obiskovalcev in ostalih vpletenih. Pri načrtovanju in izvedbi našega dogodka sledimo Smernicam za zelene dogodke Slovenske turistične organizacije. 

Poleg tega, da želimo ostati vodilni outdoor festival v Sloveniji in širše, je naš cilj tudi ostati vodilni dogodek in primer dobre prakse na področju trajnostnega razvoja. Z našimi aktivnostmi želimo spodbuditi organizacijo dogodkov po načelih trajnosti in pokazati drugim organizatorjem kako lahko v svoje dogodke vpeljejo trajnostne prakse.

Izvedba trajnostnega dogodka je odgovorna naloga, ki zahteva pomembno načrtovanje in usklajevanje za doseganje zastavljenih ciljev. Pripravili smo »Zeleni načrt« za zmanjševanje negativnih in krepitev pozitivnih vplivov. V zelenem načrtu smo si zadali konkretne cilje z ukrepi, kako bomo zmanjšali negativne vplive dogodka na okolje in krepili pozitivne učinke na lokalno skupnost.

Zeleni načrt (PDF)

TRAJNOSTNO POROČILO – SOČA OUTDOOR FESTIVAL 2022

Letošnji dosežki in izpolnjevanje aktivnosti, ki smo si jih zadali v zelenem načrtu (zgoraj), so zajeti v trajnostnem poročilu, ki si ga lahko v celoti ogledate tukaj: Trajnostno poročilo SOF 2022 (PDF).