Smernice za zelene dogodke

Trajnost in zelena zaveza festivala

‘Trajnost’ je danes moderen izraz, a za nas ni nov. Soča Outdoor Festival in trajnost se prepletata od prvih izvedb dogodka na Sotočju. Festival razvijamo po načelih odgovornega, trajnostnega poslovanja, prizadevamo si zmanjšati negativne vplive na naravno in družbeno okolje ter ohranjati in izpostavljati posebnosti, identiteto okolja, v katerem se festival odvija.

 

Z majhnimi koraki vsako leto nadgrajujemo trajnostne prakse. Predani smo nenehnemu izboljševanju trajnosti našega dogodka, k temu pa spodbujamo tudi naše obiskovalce. Poleg ohranjanja naravnega okolja sta naši vodili tudi spodbujanje razvoja zdrave, vključujoče družbe ter podpiranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

 

Trajnostno je veliko več kot le »zeleno«. Pri organizaciji trajnostnega dogodka si prizadevamo minimizirati negativne vplive in najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti, obiskovalcev in ostalih vpletenih. Naš cilj je doseči optimalno ravnovesje med okoljsko, družbeno in gospodarsko odgovornostjo.

 

Soča Outdoor Festival še naprej razvijamo po načelih trajnosti. Prizadevamo si minimizirati negativne vplive in kar najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti, obiskovalcev in ostalih vpletenih. Pri načrtovanju in izvedbi našega dogodka sledimo Smernicam za zelene dogodke Slovenske turistične organizacije.

 

Verjamemo, da trail tek in ostale outdoor aktivnosti lahko pozitivno prispevajo k ohranjanju okolja in izobražujejo javnost o tem, da je treba upoštevati vpliv naših aktivnosti na planet. Naš šport ima edinstveno moč, da spodbudi širšo družbeno spremembo, ki daje prednost trajnostnemu razvoju in zmanjšanju ogljičnega odtisa, tako da bodo v lepotah našega planeta, naše narave lahko uživale tudi prihodnje generacije. Prav zato se je Soča Outdoor Festival pridružil iniciativi ITRA Green Charter, ki organizatorje trail tekaških dogodkov spodbuja k uvajanju trajnostnih in odgovornih praks in zmanjšanju vpliva našega športa na okolje.

Podrobnejše informacije o zavezi in pobudi so na voljo na spletni strani International Trail Running Association: https://www.itra.run/About/Eco-Responsibility 

Akcijski načrt 2024

Izvedba trajnostnega dogodka je odgovorna naloga, ki zahteva pomembno načrtovanje in usklajevanje za doseganje zastavljenih ciljev. Vsako leto pripravimo poseben Akcijski načrt ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov dogodka na okolje in krepitev pozitivnih učinkov na lokalno skupnost. V Akcijskem načrtu za Soča Outdoor Festival 2024 smo si zadali naslednje cilje:

 

Področje 1: Okoljska trajnost
  • Uvedba plačljive parkirnine, z namenom zmanjšanja števila avtomobilov in spodbude, da si obiskovalci delijo prevoz na festival.
  • Delitev tekaškega programa na dva dni, z namenom zmanjšanja pritiska na okolje.
  • Spodbujanje iniciativ ponovne uporabe.
  • 20% popust na kotizacijo v 2025 v primeru prihoda na dogodek z javnim prevozom (vlak, avtobus) ali s kolesom.
  • Kompenzacija ogljičnega odtisa.
 

 

Področje 2: Družbena trajnost
  • Uvedba politike nosečnosti (prenos štartnin za nosečnice in partnerje) ter razpoložljivost higienskih pripomočkov na okrepnih postajah.
  • Zbiranje sredstev za pomoč obnovi po poplavah in vzdrževanje ceste.
  • Parafestival.
  • Vključevanje mladih umetnikov – petkov koncert kot priložnost za izbranega mladega, neuveljavljenega glasbenika.
  • Spodbujanje slovenskih start-upov na področju outdoor-ja.

Poleg tega, da želimo ostati vodilni outdoor festival v Sloveniji in širše, je naš cilj tudi ostati vodilni dogodek in primer dobre prakse na področju trajnostnega razvoja. Z našimi aktivnostmi želimo spodbuditi organizacijo dogodkov po načelih trajnosti in pokazati drugim organizatorjem kako lahko v svoje dogodke vpeljejo trajnostne prakse.

 

Zeleni napotki (PDF)

Vsak od nas lahko pripomore k temu, da bo festival prijazen do okolja, v katerem se odvija, zato se s svojimi aktivnostmi trudimo širiti zeleno zavest, biti zgled in primer dobre prakse. Prav zato je pomembno, da v naših prizadevanjih sodelujejo vsi vpleteni, obiskovalci, lokalna skupnost in partnerji.
Poglejte si, kako lahko vi pripomorete k temu.

Trajnostne aktivnosti izvedene v letu 2022 so zajete v poročilu, ki si ga lahko v celoti ogledate tukaj: Trajnostno poročilo SOF 2023. 

Zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje, ki jih prinaša organizacija in izvedba dogodka z večjim številom udeležencev, smo se odločili za oceno okoljskih vplivov. Skupni ogljični odtis Soča Outdoor Festivala 2019 je znašal 104.257 kg, kar pomeni 74,2 kg CO2 na obiskovalca. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi to še znižamo, zato aktivno snujemo nove iniciative, ki nam bodo v pomoč. Več o izvedeni analizi okoljskih vplivov Soča Outdoor Festivala si lahko preberete v poročilu, ki so ga pripravili strokovnjaki iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Univerze v Mariboru: Ocena okoljskih vplivov dogodka Soča Outdoor Festival 2019 (PDF).