Zelena dejstva

Zelena dejstva

‘Trajnost’ je danes moderen izraz, a za nas ni nov. Soča Outdoor Festival in trajnost se prepletata od prvih izvedb dogodka na Sotočju. Festival razvijamo po načelih odgovornega, trajnostnega poslovanja, prizadevamo si zmanjšati negativne vplive na naravno in družbeno okolje ter ohranjati in izpostavljati posebnosti, identiteto okolja, v katerem se festival odvija.

Z majhnimi koraki vsako leto nadgrajujemo trajnostne prakse. Predani smo nenehnemu izboljševanju trajnosti našega dogodka, k temu pa spodbujamo tudi naše obiskovalce. Poleg ohranjanja naravnega okolja sta naši vodili tudi spodbujanje razvoja zdrave, vključujoče družbe ter podpiranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

Trajnostno je veliko več kot le »zeleno«. Pri organizaciji trajnostnega dogodka si prizadevamo minimizirati negativne vplive in najbolje prispevati k dobrobiti skupnosti, obiskovalcev in ostalih vpletenih. Naš cilj je doseči optimalno ravnovesje med okoljsko, družbeno in gospodarsko odgovornostjo.

Že od začetka organizacije festivala si prizadevamo, da bi festival bil primer dobre prakse kar se tiče trajnosti. Prav zato smo v preteklih izvedbah Soča Outdoor Festivala vpeljali že številne aktivnosti, s katerimi zmanjšujemo naš vpliv na okolje. 

Zeleni napotki (PDF)

Vsak od nas lahko pripomore k temu, da bo festival prijazen do okolja, v katerem se odvija, zato se s svojimi aktivnostmi trudimo širiti zeleno zavest, biti zgled in primer dobre prakse. Prav zato je pomembno, da v naših prizadevanjih sodelujejo vsi vpleteni, obiskovalci, lokalna skupnost in partnerji.
Poglejte si, kako lahko vi pripomorete k temu.

Zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje, ki jih prinaša organizacija in izvedba dogodka z večjim številom udeležencev, smo se odločili za oceno okoljskih vplivov. Skupni ogljični odtis Soča Outdoor Festivala 2019 je znašal 104.257 kg, kar pomeni 74,2 kg CO2 na obiskovalca. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi to še znižamo, zato aktivno snujemo nove iniciative, ki nam bodo v pomoč. Več o izvedeni analizi okoljskih vplivov Soča Outdoor Festivala si lahko preberete v poročilu, ki so ga pripravili strokovnjaki iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Univerze v Mariboru: Ocena okoljskih vplivov dogodka Soča Outdoor Festival 2019 (PDF).