Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre "Nočitev v Hotelu Hvala"

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre (v nadaljevanju pravila) opredeljujejo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani www.soca-outdoor.com.

1. člen: Organizator nagradne igre in nagrada

Nagradno igro organizira Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Rimska cesta 2B, Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri poteguje za naslednji nagrado:

  • nočitev z zajtrkom za dve osebi v Hotelu Hvala.
 

2. člen: Namen nagradne igre 

Organizator objavlja nagradno igro z namenom promocije ponudnikov z znakom Slovenia Green. 

3. člen: Objava in trajanje nagradne igre   

Nagradna igra bo objavljena na Facebook in Instagram profilu na naslovu https://www.facebook.com/socaoutdoorfestival in https://www.instagram.com/socaoutdoor/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s podjetjem Meta. Nagradna igra poteka od 4. 7. 2024 do 11. 7. 2024.

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri   

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenih omrežij Facebook in Instagram (fizične osebe nad 18 let), ki imajo kreiran uporabniški račun na družbenih omrežjih.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali objavo, sledili Facebook ali Instagram profilu Soča Outdoor Festivala in Hotela Hvala, ki bosta vidna v objavi ter v komentarju pod objavo nagradne igre označili (z uporabo @ in imena profila) eno osebo s katero bi delili nagrado. 

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. ‐ ji v akciji ne morejo sodelovati. Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat in prejme le eno nagrado. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. 

5. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca   

Med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena bomo izžrebali enega nagrajenca. Izid žreba je dokončen in bo objavljen najkasneje 11. 7. 2024 na Facebook strani Soča Outdoor in na Instagram zgodbi profila Soča Outdoor. 

Žrebanje ne bo javno in rezultati bodo dokončni. Pritožba ni mogoča. 

Nagrajenec bo o izidu obveščen s sporočilom preko družbenega omrežja, na katerem je sodeloval v nagradni igri. Nagrajenec mora v roku 8 dni od prejema sporočila organizatorju sporočiti svoj e-mail in ime ter priimek, da bo obveščen o prevzemu nagrade preko elektronskega obvestila.

V primeru, da nagrajenec v roku 8 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne posreduje svojih podatkov, se šteje, da jo zavrača. 

6. člen: Prevzem nagrade  

O pogojih prevzema nagrade bo organizator obvestil nagrajenca preko družbenega omrežja, na katerem je sodeloval v nagradni igri. Po posredovanju podatkov s strani nagrajenca (Ime, priimek, e-poštni naslov), bo nagrajenec na e-poštni naslov prejel nadaljna navodila za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec svojih podatkov ne posreduje v roku 8 koledarskih dni, organizator smatra, da se odpoveduje nagradi in ponovno žreba drugega nagrajenca.

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu   

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42,00 EUR, je potrebno plačati dohodnino.

Morebitna plačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec. 

8. člen: Sprememba pravil   

Organizator nagradne igre, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.   

9. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre. Sodelujoči, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki so navedene na spletnem naslovu Politika zasebnosti. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre (kadar za nagrado poskrbi tretja oseba), ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS, 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani Soča Outdoor in na Instagram zgodbi profila Soča Outdoor. 

10. člen: Seznanjenost s pravili nagradne igre

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.soca-outdoor.com. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na soca-outdoor.com.