Trajnostna naravnanost

Organizatorji in soorganizatorji Soča Outdoor Festivala se zavezujemo da bomo v procesu organizacije in izvedbe sledili smernicam trajnostnih športnih dogodkov in Zelene politike, kot jo je v Zeleni shemi slovenskega turizma opredelila Slovenska turistična organizacija.

  1. Slovenija se svetu predtavlja z lastnim odtenkom zelene barve.  “Slovenska zelena” temelji na neokrnjeni naravi in na odločnosti, da takšna tudi ostane.
  2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Soča Outdoor Festival razvijamo z motom odgovornega poslovanja, ki zmanjšuje negativne vplive na naravo in družbeno okolje ter ohranja in izpostavlja posebnosti naravnega in družbenega okolja, identitete in kulture.
  3. Zagotavljamo, da izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji.
  4. Znamka SOČA OUTDOOR FESTIVAL obljublja obiskovalcem podaja obljubo, da delujemo po trajnostnih načelih in da smo hkrati predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.
  5. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
  6. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na lokalne skupnosti ter družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno delamo na vključevanju lokalnih skupnosti, sledimo interesom lokalnega prebivalstva in festival razvijamo na način, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
  7. Spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij in zelenih tehnologij.
  8. Udeležnce spodbujamo v trajnostno mobilnost.
  9. Ena temeljnih značilnosti Slovenije je njena izjemna pokrajinska in biotska raznolikost na stičišču Alp, Mediterana, krasa in Panonske nižine. Želimo, da obiskovalci občutijo to raznolikost, zato si pri oblikovanju programa prizadevamo, da izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.
  10. Vsako leto bomo izdelali načrt ukrepov, ki jih bomo izvedli. Verjamemo v politiko majhnih in obvladljivih korakov, ki jih bomo iz leta v leto nadgrajevali.

Za več informacij se lahko obrnete na:

Jana Apih

jana@soca-outdoor.com

facebook
twitter
instagram
video