Prijava

Ne zamudi edinstvenega doživetja v dolini Soče.


V primeru, da je kartično plačilo neuspešno, lahko s prijavo ponovno poskusite čez 30 minut.
V primeru težav nas prosimo kontaktirajte na info@soca-outdoor.com.

Preveri, koga boš moral prehitevati. 😉

SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Tekmovalci morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 25, 35 in 50 km razdalji.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekmovalcev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Plačanih kotizacij ne vračamo.
 • Prijave ni možno prenesti na 2025.
 • Spremembe prijave (menjava tekača ali kolesarja/menjava razdalje) so možne zgolj do 12. 6. 2024. Po tem datumu bodo spremembe možne zgolj še na dan dogodka ob doplačilu 10 EUR (v primeru prenosa na daljšo razdaljo se dodatno plača še razliko v startnini). Kontakt za spremembe: info@soca-outdoor.com.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški/kolesarski opremi.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Parkirišče za ekipe, tekmovalce in gledalce bo zagotovljeno. Z letom 2024 uvajamo plačilo parkirnine – cena bo 10 EUR na vozilo za cel vikend. Parkirnina se poravna ob prihodu na dogodek.
 • Za posredovanje na trasah je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.
 • Organizator si pridružuje pravico do spremembe tras.
 • Za discipline, pri katerih so štarti organizirani v blokih (10km, 15km, 25km) velja, da se za absolutno zmago v disciplini potegujejo tisti, ki štartajo v prvem bloku. Tekmovalci se na štartu razvrstijo v poljubni blok – odgovornost posameznika. ki se poteguje za skupno zmago je, da se razvrsti v prvi štartni blok. Pritožbe po zaključku niso možne.

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno premo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

OBVEZNA OPREMA

167 km
* Štartna številka na vidnem mestu
Primerna tekaška obutev
Rezervna pijača za čas med okrepčevalnicami
* Lasten lonček za pijačo (15 cL minimum)
Astro folija (1,40 x 2,0 m minimum)
* Jakna s kapuco
Piščalka
Mobilni telefon
Dodatna hrana
* Osnovna prva pomoč
Kapa/rutka (v primeru MTB čelada) in rokavice

OBVEZNA OPREMA

Tekači, obvezna oprema je v prvi vrsti namenjena vaši varnosti! V primeru slabih vremenskih pogojev si organizator pridržuje pravico do dodatne obvezne opreme, ki bo lahko objavljena tik pred štartom.

OPREMA 5 km 10 km 15 km 25 km 35 km 50 km VERTIKAL
* Štartna številka na vidnem mestu
X
X
X
X
X
X
X
Primerna tekaška obutev
X
X
X
X
X
X
X
Rezervna pijača za čas med okrepčevalnicami
PRIP.
X
X
X
* Lasten lonček za pijačo (15 cL minimum)
X
X
X
X
X
X
X
Astro folija (1,40 x 2,0 m minimum)
X
X
* Jakna s kapuco
X
X
Piščalka
PRIP.
Mobilni telefon
PRIP.
PRIP.
PRIP.
X
X
X
X
Dodatna hrana
PRIP.
X
X
* Osnovna prva pomoč
PRIP.
X
X
Kapa/rutka in rokavice
PRIP.
PRIP.
X
X
PRIP.

X – Obvezno    PRIP. – Priporočljivo     PRAZNO – Ni potrebno

* Štartna številka mora biti pritrjena na prednjem delu telesa, na majici ali pasu.
* Lasten lonček za pijačo (min. 15cL). Na postajah ne bo plastičnih lončkov, zato mora imeti vsak tekmovalec svojega s sabo.
* Jakna s kapuco. Jakna mora imeti obvezno kapuco in biti iz nepremočljivega materiala.
* Osnovna prva pomoč. Paket prve pomoči mora vsebovati najmanj 1-2 gazi, 1 elastični povoj in paket obližev

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja.

ODPOVED PRIREDITVE ZARADI IZREDNIH RAZMER

V primeru odpovedi tekme zaradi višje sile / izrednih razmer se organizator zaveže, da v primeru prepovedi/nezmožnosti izvedbe prireditve povrne startnino skladno z naslednjimi pogoji:

 • Odpoved prireditve 4 mesece pred izvedbo 90 % vračilo startnine.
 • Odpoved prireditve do 2 meseca pred izvedbo 70 % vračilo startnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve do 14 dni pred prireditvijo 60 % vračilo startnine in 20 % popust v naslednjem letu.
 • Odpoved prireditve manj kot 14 dni pred datumom dogodka – ni vračil startnin.

Organizator bo ponudil tudi možnost prenosa startnine na leto 2025.

ODPOVED UDELEŽBE ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Udeleženci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo nastopiti na dogodku in so štartnino že vplačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine na: info@soca-outdoor.com. Tekač mora pri zahtevi za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (izvid, zdravniško potrdilo itd).

Upoštevajte naslednje:
Vračilo 90% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred 1. marcem 2024.
Vračilo 70% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana med 2. marcem 2024 in 1. aprilom 2024.
Vračilo 50% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred med 2. aprilom 2024 in 1. junijem 2024.
Vračilo po 1. juniju 2024 ni mogoče, ne glede na razlog zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja.

V primeru, da se tekač ne udeleži tekmovanja, se ne glede na razlog, odreka tudi štartemu paketu in vsem ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači.

TRAJNOSTNA ZAVEZA SOČA OUTDOOR FESTIVALA

Tekmovalci ob prijavi sprejmejo Zeleno zavezo Soča Outdoor Festivala.

Kot udeleženec Soča Outdoor Festivala, se zavezujem, da:

 • ne bom smetil, tekel ali kolesaril izven označenih poti,
 • ne bom trgal cvetja,
 • bom ločeval odpadke, pil vodo iz pipe in varčeval z naravnimi viri,
 • bom spoštoval prostoživeče živali,
 • bom spoštoval lokalno okolje in domače prebivalce,
 • in k vsemu temu spodbujal tudi druge.

PRIJAVNI ROKI IN CENE

TRASA DO 31. 12. 2023 DO 14. 04. 2024 DO 16. 06. 2024 NA DOGODKU
5 km
35 EUR
40 EUR
45 EUR
50 EUR
10 km
40 EUR
46 EUR
50 EUR
60 EUR
15 km
45 EUR
50 EUR
55 EUR
65 EUR
25 km
52 EUR
60 EUR
65 EUR
75 EUR
35 km
55 EUR
65 EUR
70 EUR
80 EUR
50 km
63 EUR
75 EUR
80 EUR
90 EUR
Vertikal
15 EUR
20 EUR
25 EUR
30 EUR

Vse cene so v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV.

POSEBNOST!
Tekači, ki boste tekli na 25km ali 15km, se lahko ob prijavi na eno od teh dveh disciplin, prijavite tudi na vertikal run po posebni ceni 15 EUR. Dodatno prijavo na vertikal run opravite znotraj prijave na 25km oziroma 15km.

Na tek 5km lahko po posebni ceni prijavite tudi otroke, mlajše od 12 let (udeležba obvezno v spremstvu odrasle osebe). To uredite znotraj prijave – doplačilo 20 EUR.

Skupinska prijava (minimalno število tekmovalcev je 5): 

 • Pri razdaljah 5, 10, 15, 25, 35 in 50 km  je cena na tekmovalca 15% nižja od cene za tekmovalce posameznike.
 • V kolikor se želite prijaviti kot skupina 5 ali več tekmovalcev nas kontaktirajte na info@soca-outdoor.com in pripišite število tekačev na posamezni trasi.