Trajnostna politika

Organizatorji in soorganiztorji Soča Outdoor festivala, se zavezujemo da bomo v procesu organizacije in izvedbe sledili smernicam trajnostnih športnih dogodkov in Zelene politike, kot jo je v Zeleni shemi slovenskega turizma opredelila Javna agencija SPIRIT Slovenija:

  1. Slovenija se svetu predtavlja z lastnim odtenkom zelene barve.  “Slovenska zelena” temelji na neokrnjeni naravi in na odločnosti, da takpna tudi ostane.
  2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Soča Outdoor festival razvijamo s ciljem odgvornega poslovanja, ki zmanjšuje negativne vplive na naravo in družbeno okolje ter ohranja in izpostavlja posebnosti naravnega in družbenega okolja, identitete in kulture.
  3. Zagotavljamo, da izpolnjujemo pogoje, ki joh opredeljuje okolijska zakonodaja v Sloveniji.
  4. Znamka SOČA OUTDOOR FESTIVAL obiskovalcem podaja obljubo, da delujemo po tranostnih načelih in da smo hkrati predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.
  5. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
  6. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na lokalne skupnosti ter družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno delamo na vključevanju lokalnih skupnosti, sledimo interesom lokalnega prebivalstva in festival razvijamo na način, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
  7. Spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacijin zelenih tehnologij.
  8. Udeležnce spodbujamo v trajnostno mobilnost.
  9. Ena temeljnih značilnosti Slovenije je njena izjemna pokrajinska in biotska raznolikost na stičišču Alp, Mediterana, krasa in Panonske nižine. Želimo, da obiskovalci občutijo to raznolikost, zato si pri oblikovanju programa prizadevamo, da izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.
  10. Vsako leto bomo izdelali načrt ukrepov, ki jih bomo izvedli. Verjamemo v politiko majhnih in obvladljivih korakov, ki jih bomo iz leta v leto nadgrajevali.

Za več informacij se lahko obrnete na:

Jana Apih

jana@soca-outdoor.com

facebook
twitter
instagram
video